Usamos cookies para ofrecerte una experiencia fiable y personalizada en ArtQuid. Al navegar por ArtQuid, aceptas nuestro uso de cookies.

Inicia sesión

  ¿Contraseña perdida?

¿Novedades en ArtQuid?

Abra una cuenta
Regístrate Venda sus obras
 1. Art Prints
 2. Pinturas
 3. Dibujos
 4. Fotos
 5. Artes digitales
 6. Temas
 7. Selección
 8. Más

Introducció a l´exposició sistemes en connectivitat- Sant Feliu de Ll. 2022

Joana Sanchez Trullols Publicado: 14 de ​​junio, 2022 / Modificado: 14 de ​​junio, 2022
Introducció a l´exposició sistemes en connectivitat- Sant Feliu de Ll. 2022
Sistemes en connectivitat (Tractat entre les formes I els continguts)
“ La pintura I les seves circumstancies (espais, temps I condicions) o el meu fer pictòric”.
» La pintura com a vehicle o mitja per lligar pensament”.
L´exposició es un relat de la meva historia personal amb la pintura, tal I com la desenvolupo en la creació d´aquest treball; I a l´hora, es la inclusió d´aquesta en terrenys de pensaments derivats I desencadenats per les pròpies característiques de les pintures, I per les idees que neixen en relació amb elles. Pintures e idees formen un conjunt inseparable que donen origen a les 4 instal·lacions plàstiques : “Tríada pictòrica”, “Galeria (sub-galeria) reversible “, “ Dos models de creixement “ I “Orbites “.
Les pintures ocupen diferents ordres (en quan a aspecte, caràcter, formulació, lloc, estratègia I temporalitat) I estan definides com objectes versàtils (originals, copies, prolongacions dels originals : dobles originals, pintures emmarcades : acríliques I textuals, multiplicacions seqüencials : endògenes I exògenes, compartimentacions I transferències : projeccions) tot influenciant-se però cadascun en un lloc determinat. Aquests objectes s´interrelacionen amb conceptes protagonitzats per dualitats (connexió/desconnexió, cel/terra, conegut/desconegut, profunditat/superfície, original/reproducció, micro/macro, expansiu/retingut, real/imaginari, fragment/totalitat, material/immaterial, finit/infinit, particular/general, concret/abstracte, tancat/obert, aparició/desaparició, interior/exterior, íntim/públic, separació/unió, presencies/absències, individual/col·lectiu, continuo/discontinuo, diversitat/unitat, indeterminat/determinat, recta/corba, color/blanc-negre, vertical/horitzontal, simple/múltiple I límit/pas) que conviuen tot pul·lulant per l´espai general d´exposició, que mes que oposar-se es complementen adquirint diferents formes, figures, fons I formats I desenvolupant els diferents escenaris plàstics.
Les formes o figures (pintures I maneres pictòriques) s’adapten en cada moment/etapa tot trobant cadascuna d´elles (o conjunt d´elles) el seu fons o contingut (idea I manifestació plàstica). La confecció d´aquest entramat l´entenc com un tractat des de on poder aproximar-se al nucli-s de la matèria-es que m´identifica.
El nexe de tota l´exposició radica amb la paraula interacció, I la idea principal es la comunicació que estableix cada part (escena - instal·lació) amb ella mateixa I amb la resta de les parts. Cada part te un pla I un procediment que adquireix la definició de Sistema establint-se entre ells a l´hora tant subtils diàlegs interconnectats com grans salts temàtics.
El paisatge total/final es un infinit – finit que es retroalimenta basat en un període de temps propi que va del 2011 al 2022.
El propòsit es utilitzar la meva obra per a desencadenar des de la pròpia pell (la del jo I la de la pintura al uníson) un discurs desmitificador I autoreferencial per a treure-li per una banda la exclusivitat total a la pintura, però per altre banda sense voler dissimular les traces d´aquest jo-i-pintura immers dins d´un context de complexitats subjectives I ambientals.
608893221
Envoyer

Noticias del Mundo del Arte Vivo

 

Escoger un idioma

 1. Deutsch
 2. English
 3. Español
 4. Français